Usluge

Pored servisnih usluga, INOCOM vam može ponuditi i sledeće usluge

  • Izgradnja novih ili proširenje postojećih računarskih mreža
  • Instalacija i implementacija servera (Windows platforma)
  • Obuka korisnika
  • Konsalting u oblasti informacionih tehnologija
  • Instalacija i implementacija knjigovodstvenog softvera
  • Izrada Internet prezentacija i web hosting