INT RASTER DP-35

  • 10.000 artikaladr-35
  • Naziv artikala: 22 karaktera
  • Latinica, ćirilica, mala/velika slova
  • Zaglavlje: do 10 linija
  • Izveštaji o prodatim artiklima, operaterima
  • Automatska promena zimsko/letnje vreme
  • Integrisan GPRS terminal
  • Režim fiskalnog štampaca
  • Bluetooth (opcija)
  • Daljinsko administriranje preko GPRS-a

Ovo je jedna od najprodavanijih kasa! Po veoma povoljnoj ceni dobijate kvalitetnu kasu koja može da radi kao fiskalni štampač.